Công trình xây dựng – Wikipedia tiếng Việt

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.

THI CÔNG ĐƯỜNG VÀO KHU SÀI GÒN XANH VÀ NHÀ MÁY PHÂN HÒA BÌNH

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.

Thi công Bờ kè , Lắp Đặt Lan Can Bờ Kè, Sông Sài Gòn ( Giai Đoạn 2)

Thi công bờ kè Sông Sài Gòn

Thảm Bê tông nhựa nóng : CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG NỘI BỘ ĐỒN BIÊN PHÒNG 558 , CẦN GIỜ

Thảm Bê tông nhựa nóng : CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG NỘI BỘ ĐỒN BIÊN PHÒNG 558 , CẦN GIỜ

Thảm Bê tông nhựa nóng : CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG VÀO KHU XƯ LÝ BÙN,.