Lĩnh vực hoạt động

Công ty TNHH Công trình Xây dựng Giao thông Khải Thịnh được thành lập tại Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2014. Lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp và công trình giao thông và san lấp chuẩn bị mặt bằng.