Giới thiệu công ty Khải Thịnh

Công ty TNHH Công trình Xây dựng Giao thông Khải Thịnh được thành lập tại Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2014. Lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp và công trình giao thông và san lấp chuẩn bị mặt bằng. 

Danh sách CBCNV trực tiếp quản lý

Với mục tiêu chất lượng công trình và uy tín. Công ty đã và luôn cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên, quy trình thi công hướng đến giá thành thấp nhất và thỏa mãn nhu cầu khách hàng.