Công trình xây dựng – Wikipedia tiếng Việt

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.

XÂY DỰNG LẮP ĐẶT HÀNG RÀO NHÀ MÁY NƯỚC

Hàng rào mạ kẽm Fi6 nhà máy nước .

THI CÔNG ĐƯỜNG VÀO KHU SÀI GÒN XANH VÀ NHÀ MÁY PHÂN HÒA BÌNH

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.

Thi Công Nền Đường Hẻm 444 , NVQ ,quận 12, HCM .

Thi Công Nền Đường đá 4x6 : công Trình Đa Phước , .