Danh sách CBCNV trực tiếp quản lý

Gửi ngày: 15 tháng 4 năm 2018

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Thế Kỷ

1980

KS Cầu Đường

CHT CT

2

Nguyễn Văn Minh

1981

Cử nhân Kinh tế

Kế toán trưởng

3

Đổ Mai Trâm

1983

Cử nhân Kinh tế

Kế toán Thu chi

4

Phan Huy Hoàng

1979

Cử nhân Kinh tế

Kế toán Vật tư, xe máy

5

Nguyễn Đăng Sang

1980

KS Cầu Đường

Trưởng phòng kỹ thuật

6

Đoàn Văn Hội

1987

KS Cầu Đường

Phòng kỹ thuật, CHCT

7

Trương Công Sinh

1964

KS Xây Dựng

P. Giám Đốc

Share Facebook

Tác giả: Khải Thịnh

Các tin mới hơn

Xem tất cả nhóm tin