THI CÔNG ĐƯỜNG VÀO KHU SÀI GÒN XANH VÀ NHÀ MÁY PHÂN HÒA BÌNH

Gửi ngày: 11 tháng 8 năm 2018

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.Share Facebook

Tác giả: Khải Thịnh