Thi Công Nền Đường đá 4x6 : công Trình Đa Phước , .

Gửi ngày: 18 tháng 4 năm 2018

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐA PHƯỚC GIAI ĐOẠN 3

Nền đường là yếu tố quan trọng liên quan đến chất lượng công trình

Thi công nền đá 4x6 chèn 0x4 , Đường vào Khu xử Lý Bùn , Đa Phước , Bình Chánh
Share Facebook

Tác giả: Khải Thịnh

Các tin khác